Kanister Shell

     

Pôvod: produkt spoločnosti Shell, Hague
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000465
Prírastkové číslo: 1988/00234A
Materiál: kov
Výška: 23 cm,
šírka: 6,5 cm, dĺžka: 16,5 cm