Kanister Speedwell

     

Pôvod: produkt spol. Speedewell, Dayton, Ohio
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/00444
Prírastkové číslo: 1988/00130A
Materiál: plech
Výška: 19 cm,
šírka: 6 cm dĺžka: 11 cm