Kanister Start Oil Ostia

     

Pôvod: produkt spol. Ostia Praha
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/00338
Prírastkové číslo: 1987/00533A
Materiál: plech
Výška: 24 cm,
šírka: 10,5 cm dĺžka: 10,5 cm