Margarínové maslo Gusto

     

Pôvod: produkt spoločnosti SANA s r.o., Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001454
Prírastkové číslo: 2018/00194A
Materiál: kov
Výška: 10,5 cm
priemer: 8 cm