Med Fischer

     

Pôvod: produkt spoločnosti Johannes Fischer, Oberneuland Brémy
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000645
Prírastkové číslo: 1991/00151A
Materiál: kov
Výška: 18 cm
priemer: 16 cm