Motorový olej Fistag

     

Pôvod: produkt spoločnosti Fistag, Praha
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 1993/00050A
Materiál: kov
Výška: N/A
plocha: N/A