Olivový olej Molinier

     

Pôvod: Molinier, Marseille
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: kon.19. stor.
Evidenčné číslo: O19382
Prírastkové číslo: 1992/00203A
Materiál: plech
Výška: 38 cm
Plocha: 27 cm x 27 cm