Paprika 1kg

     

Pôvod: Neznámy
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 2018/00004A
Materiál: kov
Výška: 16,5cm
priemer: 10cm