Škatuľa Apollo Schicht

     

Pôvod: produkt spoločnosti Schicht
Miesto nadobudnutia: Ústí nad Labem
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O17/000719
Prírastkové číslo: 2018/00210A
Materiál: papier
Výška: 3 cm,
šírka: 10 cm, dĺžka: 23 cm