Škatuľa od čaju Pekason Tea, Indian flavour

     

Pôvod: produkt spoločnosti Louis Pekarek & son, Viedeň
Miesto nadobudnutia: Brno
Datovanie: koniec 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/000556
Prírastkové číslo: 1988/00333A
Materiál: kov
Výška: 33 cm,
šírka: 20 cm, dĺžka: 25,5 cm