škatuľa od detskej výživy Soxhlets

     

Pôvod: produkt spoločnosti Nährmittelfabrik, Mníchov
Miesto nadobudnutia: Český Krumlov
Datovanie: koniec 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/001470
Prírastkové číslo: 2020/00018A
Materiál: kov
Výška: 16 cm,
priemer: 8 cm