škatuľa od púdra Silhulettes

     

Pôvod: produkt spoločnosti Parfumerie H. Kielhauser, Graz
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: koniec 19. stor.
Evidenčné číslo: O17/00729
Prírastkové číslo: 2018/00208A
Materiál: papier
Výška: 3 cm,
priemer: 8 cm
priemer: 8 cm