Škatuľa Paprika Flor de España

     

Pôvod: produkt spoločnosti Flor de España, Muncia
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 50. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001530
Prírastkové číslo: 2020/00090A
Materiál: kov
Výška: 26 cm,
šírka: 18,5 cm, dĺžka: 18,5 cm