Aritmometer Mira m. 3

Kalkulačka Mira vyrobená okolo roku 1924 spoločnosťou Mira-Rechenmaschinen-Fabrik, Kovanic a spol. v Liberci. Spoločnosť vlastnili do r. 1938 Otto Kramer a Petr Kovanic. Po zabratí Sudet nacistickým Nemeckom sa stal jediným vlastníkom Nemec Kramer, od ktorého bola fabrika po vojne vyvlastnená. Model používa Odhnerov patent z r. 1875 vylepšený o resetovacie páky a číselník vstupných premen. Originál sa nachádza v zbierkach Múzea obchodu v Bratislave.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok