Automat de Parfum

Automat de Parfum od V.M. Homola – medic. Drogerie, chemické laboratórium, parfuméria zo začiatku 20. storočia.

Vložte 50 halierov, dolnú regulačnú páku nastavte tak, aby bola buď presne na Eau de Cologne, alebo aby ležala na niektorom dolnom gombíku. Potom zvoľna stlačte tlačidlo!

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok