FAVORIT od spoločnosti Th. Bergmann & Co.

Vyskúšajme si hrací automat Favorit, vyrobený v roku 1939 firmou Thomas Bergmann & Co v Nemecku. Originál sa nachádza v zbierkach Múzea obchodu v Bratislave.

Stlačením a podržaním tlačidla Energia vystreľte kovovú loptičku do hry a vyzbierajte body za každý zasiahnutý hríb alebo prejdenú svetelnú bránu. Hra končí, keď sa pokúsite vystreliť loptičku predtým, ako vám bude vrátená, alebo uplynie váš časový limit.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok