Original Odhner m. 7

Firma Odhner vznikla v r. 1874 v Petrohrade. Po októbrovej revolúcii a znárodnení r. 1917 pôvodní majitelia znovuzaložili podnik v Göteborgu vo Švédsku, kde vznikol aj tento model 7 z rokov 1923 – 1947. Model používa originálny patent z r. 1875.
Pomocou gombíka „otáčať“ si pootočte model, potom si na ňom vyskúšajte niečo spočítať.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok