Stolová hra Kalodont okolo roku 1930.

Kalodont bola značka zubnej pasty, ktorú vyrábala spoločnosť FA Sarg’s Sohn & Co. z Viedne, ktorá sa prvýkrát predávala v Rakúsko-Uhorsku v roku 1887. Neskôr sa stala široko distribuovanou v 34 ďalších krajinách a získala takmer monopolný status, vďak čomu sa označenie „kalodont“ stalo synonymom slova pre „zubnú pastu“ v južných slovanských jazykoch. Kalodont sa prestal vyrábať v roku 1981.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok