Stolová hra Schmoll z 30. rokov 20. storočia.

Hrať môže ľubovolný počet osob. Každý obdrží závodné číslo a vrhá v poradí kostkou. Každý hráč začne u startu a postupuje v naznačenom smeru poľami vnútornej závodnej dráhy takdlho, až vkročí na pole so šípkou, ktorá naznačuje vjazd do následujúcej vnútornej dráhy. Kto na toto pole so šípkou vkročí, pokračuje v následujúcej závodnej dráhe až opäť príde na radu. Vkročí-li hráč opätne na pole so šípkou, vjazdí do poslednej dráhy. Víťazí ten, komu sa najskôr podarí dosiahnuť cieľového poľa s krabičkou Schmollpasty. Zaujímavejšie je, hraje-li sa o skutočnú
krabicu Schmollpasty, ktorá nemá chýbať v žiadnej domácnosti.

autor hry:

Mgr. Tomáš Králik PhD.
Kurátor zbierok