Abadie, reklamná figúrka 2

     

Pôvod: produkt spoločnosti Abadie, Praha
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: 1949-1952
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: papier, sádra
Výška: N/A
plocha: N/A