Böhmovy klobouky, reklamná figúrka

     

Pôvod: reklamný predmet spol. Brüder Böhm, Nový Jičín
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: papier, sádra
Výška: 47 cm
plocha: 39 cm x 21 cm