Československý kompas 1923

     

Pôvod: Československý kompas, tiskařská a vydavatelská a. s., Praha
Miesto nadobudnutia: Zvolen
Datovanie: 1923
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 1986/00097B
Materiál: kov
Výška: 21 cm
plocha: 15 cm x 12 cm