Lis na korenie 2

     

Pôvod: Neznámy
Miesto nadobudnutia: Neznáme
Datovanie: prelom 19.-20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: kov
Výška: 35 cm
plocha: 19 cm x 30 cm