Odbarvovač Duha, atrapa do vitríny

     

Pôvod: Drogérie Duha
Miesto nadobudnutia: Ostrava
Datovanie: 2. pol. 20. stor.
Evidenčné číslo: O17/00675
Prírastkové číslo: 2018/00213A
Materiál: papier
Výška: 13,5 cm
plocha: 13,5cm x 38,5cm