pokladňa Anker 635

     

Pôvod: produkt spoločnosti Anker Werke, Bielefeld
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 30 r. 20. stor.
Evidenčné číslo: O1218
Prírastkové číslo: 1987/00001A
Materiál: plech, drevo
Výška: 72 cm
plocha: 70 cm x 50 cm