Pokladňa Ideal

     

Pôvod: produkt spoločnosti Leinbrock Ideal, Gottleube
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 20 r. 20. stor.
Evidenčné číslo: O12/00074
Prírastkové číslo: 2008/00059A
Materiál: hliník
Výška: 19 cm
plocha: 38 cm x 28 cm
plocha: 70 cm x 50 cm