Pokladňa National (03)

     

Pôvod: produkt spoločnosti National, Dayton
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O1265
Prírastkové číslo: 2009/00004A
Materiál: kov
Výška: 44 cm
plocha: 43 cm x 42 cm