Pražička kávy

     

Pôvod: neznámy
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: prelom 19.-20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: plech
Výška: N/A,
priemer: N/A