Salter’s improved Family Scale

     

Pôvod: Salter Housewares, West Bromwich
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 1987/00237A
Materiál: plast
Výška: 36,5 cm
polomer: 34,5 cm