Zásobník Edmund Mauthner

     

Pôvod: zásobník Edmund Mauthner, Budapešť
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O28113
Prírastkové číslo: 1997/00100A
Materiál: drevo
Výška: 53 cm
Plocha: 81×30 cm