Zásobník Menado

     

Pôvod: zásobník z kolekcie Menado Santos zo špec. obchodu s kávou v Bratislave
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 30. r. 20. stor.
Evidenčné číslo: O2824/2
Prírastkové číslo: 1986/00631A
Materiál: kov
Výška: 95 cm
Plocha: 40×30 cm