ZDROJ Homolova, Bratislava v r. 1984

[metaslider id=“3125″]

Ulica:
Homolova
obchod:
Plnosort. predajňa potravín
Dátum otvorenia:
15.10.1977
Predajná plocha:
418 m2
Ročný obrat:
31 137 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
929 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 30 mes.,
skut. 33 mes.

prírastkové číslo:
2/84

a