Zdroj Bratislava Banšelova

[metaslider id=“4080″]

Ulica:
Banšelova
obchod:
Potraviny S0 – široký lnosort. predajňa potravín
Dátum otvorenia:
10.9.1980
Predajná plocha:
149 m2
Ročný obrat:
4 200 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
225 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 22 mes.,
skut. 35 mes.

prírastkové číslo:
16/84

a