Zdroj Bratislava Cukráreň Herlianska

  • Zdroj Bratislava Cukráreň Herlianska

Ulica:
Herlianska
obchod:
Cukráreň
Predajná plocha:
120 m2

prírastkové číslo:
17/84