Zdroj Bratislava, Francúzska predajňa Nálepková

  • Zdroj Bratislava, Francúzska predajňa, Špitálska

Ulica:
Roh Nálepkovej a Strakovej ulice
obchod:
Lahôdky
Predajná plocha:
49 m2

prírastkové číslo:
19/84

a