Zdroj Bratislava, „Frionor“ na Klobúčnickej v r. 1984

[metaslider id=“3938″]

Ulica:
Klobúčnická
obchod:
Ryby
Dátum otvorenia:
10.12.1975
Predajná plocha:
66 m2
Ročný obrat:
4 860 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
872 229 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 8 mes.,
skut. 7 mes.

prírastkové číslo:
9/84

a