Zdroj Bratislava Kempelenova v roku 1984

  • Zdroj Kempelenova

Ulica:
Kempelenova
obchod:
Plnosort. predajňa potravín
Predajná plocha:
306 m2

prírastkové číslo:
4/84

a