Zdroj Bratislava – kpt. Rašu v r. 1984

  • Zdroj kpt. Rašu

Ulica:
kpt. Rašu
obchod:
Plnosortimentná predajňa potravín
Predajná plocha:
397 m2
Dátum otvorenia:
15. 7. 1974
ročný obrat:
39 123 000 Kčs
rozpočtové náklady:
4 188 000 Kčs, lehota výstavby: plánované 18 mes.
uskutočnené za 21 mes.

prírastkové číslo:
5/84

a