Zdroj Bratislava Lamač – Podháj v r. 1984

[metaslider id=“4010″]

Ulica:
Lamač – Podháj
obchod:
mäso-udeniny
Dátum otvorenia:
17.10.1979
Predajná plocha:
82 m2
Ročný obrat:
1 859 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
413 599 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 25 mes.,
skut. 37 mes.

prírastkové číslo:
8/84

a