Zdroj Bratislava, M. Sch. Trnavského

  • Zdroj Bratislava, M. Sch. Trnavského

Ulica:
M. Sch. Trnavského
obchod:
Lahôdky
Predajná plocha:
183 m2

prírastkové číslo:
18/84

a