Zdroj Bratislava Nám. SNP č. 23, mäso, udeniny

  • Zdroj Bratislava Nám. SNP č. 23, mäso, udeniny

Miesto:
Nám. SNP č. 23
obchod:
Mäso, udeniny
Predajná plocha:
231 m2

prírastkové číslo:
13/84

a