Zdroj Bratislava Námestie SNP, Jedáleň pri starej tržnici 1984

  • Zdroj Bratislava Lamač - Podháj

Ulica:
Námestie SNP
obchod:
Jedáleň
Dátum otvorenia:
15. 9. 1975
Predajná plocha:
125 m2
Ročný obrat:
804 300 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
42 496 Kčs
Lehota výstavby:
28 mes.

prírastkové číslo:
10/84

a