Zdroj Bratislava Togliatiho v roku 1984

  • Zdroj Bratislava Togliatiho r. 84

Ulica:
Togliatiho
obchod:
Plnosort. predajňa potravín
Predajná plocha:
280 m2

prírastkové číslo:
3/84

a