Katalóg vybraných novovybudovaných maloobchodných jednotiek, daných do prevádzky v r. 1969-70 v podniku Potraviny (Banská Bystrica)

Banská Bystrica, Tržnica

Banská Bystrica, Švermova ulica
Brezno, Gottwaldovo nám.

Lipt. Mikuláš, Hriadky
Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.

Lúčenec, Mikušovská ul.
Martin, Jilemnického ul.

Turany, sídlisko Drevina
Prievidza, Sídlisko Mládeže

Prievidza, Sídlisko Žabník
Rimavská Sobota, Tomášová

Rimavská Sobota, Cukrovarská ul.
Rimavská Sobota, Tr. Sov. kozmonautov

Hriňová, sídlisko
Rimavská Sobota, Chata Údolie

Zvolen, Podborová
Zvolen, Zlatý Potok

Detva, Sídlisko
Žilina, Hliny IV.

Bytča, Molotovova ul.
Žilina, Hliny II.