Katalóg vybraných novovybudovaných maloobchodných jednotiek, daných do prevádzky v r. 1969-70 v podniku Potraviny (Bratislava)

Bratislava, Karlova Ves, Vodárenská cesta

Bratislava, Biely Kríž
Bratislava, Podunajské Biskupice

Galanta
Čalovo

Nitra, Mlynárce
Skalica, sídlisko

Partizánske
Topoľčany

Piešťany, Vrbovská cesta
Leopoldov

Devín Hradná 3
Piešťany Prednádražie