Katalóg vybraných novovybudovaných maloobchodných jednotiek, daných do prevádzky v r. 1969-70 v podniku Potraviny (Košice)

Jasov, potraviny

Košice, sídlisko JUH
Košice, Tyršovo nábrežie

Košice, Luník VII
Košice, Vencová

Strážske
Zemplínska Šírava

Sabinov, Továrenská štvrť
Dobšiná

Gemerská Poloma
Jaklovce