Celulóza, papier a papierové výrobky

Brück a Róna

Štefánikova č. 23. Tovární sklad papíru, továrna na papírové výrobky a kartonáže. Sklad a zastoupení papírem v Slavošovcích. Komision. sklad v Košicích. Zal. 1919. Veř. obch. spol. Sp.: Alexandr Brück a Bela (Vojtěch) Róna. Tg.: Brückrona Bratislava. Tf.: 1908. Pč.: 54.820 a 45.594. Bk.: Tatra banka, fil. Bratislava. 25 d. Strojů: 20. Ex.: Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Italie.

Jakob Duschnitz

Justiho rad 6. Továrna na kartonáže. Tf.: 396. 25 d. 1 HP.

„Elfo“, továrna elfenitových kav. map a plakátů

Promenáda 26. Zal. 1912. Veř. obch. spol. Sp.: Karel Rot, Miron Dobrý. Tg.: Elfo Bratislava. Tf.: 1801, 577. Pč.: 400.834. Bk.: Amer.-slov. banka. 10 d. Plyn. a el. 10 strojů. Vyr.: kavárenské mapy, plakáty, orientační tabulky, reklamní předměty. Ex.: kavárenské mapy do Německa, Švýcar, Italie, Rumunska a S. H. S.

Filip Fischmann

Zámocká ul. 30. Knihařství. Tf.: 1446.

Harmanecká továrňa na papier účast. spol.

Centrála

Gustav Holderer

Ul. Lorencovej brány 20. Závod čárkovací (rastrovací), tisk zlatem, knihařství a obchod papírem. Komand. spol. Sp.: Bedřich Holderer a Kristina Glószová. Pa.: Karel Greiner a Gustav Brunner. Tg.: Holderer Bratislava. Tf.: 383. 22 d. Vyr.: obch. knihy.

Leop. Neufeld

Mýtná ul. 55 a. Knihařství. Tf.: 1605.

Alois Purkert

Vrbová ul. č. 3. Továrna na vojensko-technické papírové zboží. H. z.: Novosedlice. Tf.: 1570. 30 đ. 24-36 HP. Vyr.: kartony na náboje pro pěchotu a dělostřelectvo.

„Radio“, dielňa na cigaretové dutinky, spičky na cigary a karty na hranie, úč. spol.

Pollinská ul. č. 3. Ust.: 18.VI. 1920; zaps. 30. VII. 1920. Akc. jist.: Kč 500.000 (1250 akcií po Kč 400 – nom.) Správní rada: Zikmund Bittera, Jan Herczeg, Dr. Ludvík Medvecký, Dušan Porubský, Igor Ruppelt, Karel Slavík, Dr. Juraj Slavík, vesměs v Bratislavě; Pavel Zsolnay, Oberufer, Jan Jančí, Prietrž.

Tomáš Rehka

Grösslingová ul, č. 28. Obchod papirem a psacími potřebami.

W. Reimann

Mlýnská cesta. Továrna na surovou krycí lepenku dehtem ještě neimpregnovanou. Tf.: 707. 70 d. 200 HP.

Jindřich Rosenbaum

Senné nám. č. 7. Knihařství a knihtiskárna. Tf.: 1495.

Szimonisz Béla

Dlhá ul. 17. Továrna na farmaceutské kapsle a papírové zboží. Tf.: 1879. 15 d.; 200 po domácku vyrábějících. Vyr.: kapsle pro lékárny, papírové sácky, vignety, obálky.

Č. Větvička & Co.

Battyányho nábř. 4. Velkoobchod papírem. Veř. obch. spol. od 29. IX. 1920; zaps. 31. XII. 1920. Sp.: Čeněk Větvička, Zdeněk Froněl.

Viliam Virág a syn

Obchod a výroba zboží papírového, celluloidového a kaučukového. Veř. obch. spol. od 2. IX. 1919; zaps. 18. IX. 1919. Sp.: Vilém a Jindřich Virágové.