Cementárne

Cudini a spol.

Továrnová ul. 66. Podnik pre tovar cementový a betonový. Tf.: 1415.

„Betonia“, továrňa na výrobky z umelého kameňa, cementu a podnik betonových stavieb, akc. spol. (predtym Adolf Pittel)

Vajnorská cesta. Zal. 17. III. 1920; zaps. 5. VI. 1920. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (2000 akcií po Kč 500-). Spr. rada: Jul. Planner, Dr. Emil Gyuriss. Mor. Sprinzl, Sandor Feigler, Al. Salzleitner, Lad. Kreybig, Dr. Arp. Rosenbaum, Jos. Erdélyi a Jindř. Hubert. Tf.: 1947.

Dr. Antona Polányiho továrňa na umelý kameň a cementové tovary

Zaps. 12. VII. 1919. 20 d. 20 HP lokomob. Bk.: Rolnická banka Bratislava.

Mařík a spol. Mařík & Co.

Podhradská ul. 6. Továrna cement. výrobků, specielní provádění stavebnich prací a stavebního podnikatelství. Veř. obch. spol. od 1. I. 1920; zaps. 13. 1. 1920. Sp.: Jan Mařík, Karel Durvay, oba v Bratislavě. Tf.: 1594. Vyr.: železobetonové desky, tabule sádrové, schody betonov., roury cement., kanmeninové, dlaždice, tašky cementové, falcovky, žlaby, napajedla obklady stěn, dřevokamen, podlahy a j.

Žilinské a Ladecké portlandcementové továrne, úč. spol.

Dlhá ulica 6. Zal. 1901. Akc. jist.: Kč 10,000.000 (50.000 akcií po Kč 200). Správ. rada: Dr. Ferd. Baumgarten (předs.), Leop. Breuer (místopř.) členové: Emer. Elek Joz. Lukács, Dr. Leop. Mandl. Red.: Dezider Somogyi; zást, řed.: Eug. Heller, Karel Hojtás. Pa.: Tibor Breuer. Tg.: Cementbureau Bratislava. Tf.: 19-02. Cementárny: Ladce (60 d., norm, 280. 1700 HP.), Lietava- Lučka u Žiliny (286 d. 1185 HP). Norm. roč. výroba: 15.000 vagonů.