Kovospracujúci priemysel v Bratislave 1923

D. Adler

Ventúrska 12, rytectvo a razenie, tf.:29, Pč: 18.514, výroba: odznaky, medaile, knoflíky, reklamné plagáty.

Aigner Ernö & Co.

BarossGáborstr. 1. Ústav poniklovací a brusičský, tf. 370, Tg.: Aigner Bratislava, Bk: Živnostenská banka, výroba: niklovanie, brúsenie a hladenie.

E. M. Barna

Račistorfská ul. 1069. Továreň na kovové a plechové tovary, drôtenky. 83 d. 95 HP. Tf.: 988, 832, 1840.

Bárdos a Brachfeld

technická a elektrotechnická úč. spol. v Bratislave. Promenáda 13., Spoločnosť prevezme firmu: Armand Áldor, zastupiteľstvo firmy Bárdos a Brachfelda, technického a elektrotechnického podujatia. Zapís. 6. III. 1920. Inštalatérstvo mlynov a elektrární. Obchod so strojmi, ich súčiastkami a technickými potrebami. Akc. istina: Kč 1,000.000.

Akciová spoločnosť železiarskych a ocelárskych závodov Prakovce.

Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf Akt. Ges. -Prakfalvi vas-és aczél-gyár részvénztársaság. Konventná 19. Železiarne a oceliarne. Ust. 31. V. 1921., Pč.: 400.082. Záv. v Pešti a Prakovcích. Obchodné riaditeľstvo v Prahe. Akc. istina: Kč 12,000.000. Čistý zisk k 30. VI. 1921, maď. K 3,348.901 92. Divid. 1920/21: 12%,= maď. K 24. Tf.: 1667. Bk.: Slovenská banka v Bratislave. Vyr.: oceľ všetkého druhu, nástroje, kladivá, vrtáky, lopaty, krompáče.

Železolejárňa a smaltovňa, úč. spol. v Bratislave

Zal. 20. VIII. 1918. Tf.: 856., Tg.: Franz Rohwer., Kap. : Kč 1,000.000. 50 d. 150 HP. Vyr.: smaltované výrobky, kúpacie vane a nádoby smaltované, z liateho železa pre chemický priemysel, liatinu.

Bratislavská úč. spol. pre ústredné kurenie

Pressburger Zentralheizungs-A.-G. (predtým Bratislavská strojová továreň, úč. spol.). Rákócziho ul. 5. Továreň na výrobu vyhrievacích a zdravotných zariadení. Zal. 26. I. 1910 pod fou. Pozsonyi gépgyár részvénytársaság (Bratislavská strojáreň akc. spol.). Viz 11. díl, str. 260. Tf.: 944. Zariaďujú: ústredné kúrenie, ventiláciu, kanalizáciu, plyno- a vodovody. Akc. istina: Kč 1,000.000: pôv. Kč. 300.000. Čistý zisk za r. 1920: Kč 56.876’87.

Ján Bründl

Podnik na zdravotnícke a technické zariadenia Bratislava. Bründl János egészségügyi müszaki berendezési vállalat Pozsony – Johann Bründl, Unternehmung Gesundheitstechnischer Anlagen Pressburg. Palisády 61. Klampiarstvo a inštalatérstvo technických hygienických zariadení. Zapísané 30. IX. 1919. M.: Ján Bründl. Pa.: Jufius Lakos a Norbert Kármán. Tf.: 1102.

„Fors“, kancellária pre stavbu elektr. a stroj, závodov, dipl. ing. M. Neumann & dipl. ing. Konštantin V. Böhm.

„Fors“, Baubüro für Elektro- u. Maschinentechnische-Anlagen, dipl. Ing. M. Neumann & dipl. ing. Konštantin V. Böhm. – „Fors“, „Fors“, elektromos és géptelepeket épitő iroda M. Neumann okl. mérnők és Böhm B. Konstantin okl. Mérnök. Lorencova ul. 8., Technická kancelária, poradňa v technických záležitostiach, stavba strojov a obchod s technickými predmetmi. Verejná obch. spol. od 15. XI. 1920; zapís. 26. XI. 1920. Sp.: Ing. Móric Neumann a Ing. Konštantín Vojtech Böhm, obaja v Bratislave.

„Falx“, I. slovenská kosiareň, akc. spol.

Račišdorfská trieda. Tf.: 485 a, b, c. Pč.: 2493. Pošt. schr. 77. Sídlo Praha-Žižkov, Havlíčkova 9.

Karl Feitzelmayer.

Eötvös-ut. 4. Strojáreň a mechanické dielne. Tf.: 544. 20 d. 35 HP. Vyrába: vinné lisy, pumpy, stroje na výrobu káblov, opravy motorov a automobilov.

Czáder János

Križová ul. 62. Továreň na vozy.

Josef Hlimann

Zámočníctvo a inštalatérstvo. Tf.: 708.

Karolína Heischmannová

Špitálska 24. Zariaďovanie plyno- vodovodov a kanalizácia. Tf.: 616.

Julius Hermann Nachf. Max Kornfeld.

Strojáreň a tov. na železné konštrukcie, Bratislava III. Gyár-ut. 14. Výr.: rôzne konštrukcie, železný nábytok a. i. Tf.: 757. 10 d. 11 HP.

Johann Horarík & Sohn

Umelecké a stavebné zámočníctvo. Tf.: 44. 10 d. 6 HP. Výr.: umelecké a stavebné zámočnícke práce.

„Hunnia“, Heeresausrüstungs- und Metallverarbeitungs-Werke

Aktiengesellschaft in Liquidation. Likv. val. hr. 7. XI. 1920.

Kallós a Černý

Kalós & Černý – Kallós és Černý. Sanc ul. čís. 27. Strojáreň a kovoliatectvo. Verejná obch. spol., od 16. XII. 1919; zapís. 5. I. 1920. Sp.: Viliam Kallós a František Černý.

Kornfeld Miksa

Zámočníctvo a klampiarstvo. Tf.: 757. Vyr.: železný nábytok, železné konštrukcie, stroje na miešanie betónu, rychlovŕtačky.

Aug. Kraume

Továreň na kovové tovary a prístroje. Petržalka. 30 HP. 30 d. Výr.: lampy gasolinové a ich súčiastky.

Brüder Lörincz

Šrobárova ul. 6 b. Zariaďovanie vodovodov a elektr. osvetľovania. Tf.: 716.

„Kosmos“, inžinierska kancellária Hübsch a Eisenstädter

Kisfaludy ul. čís. 14., Inžinierska kancelária pre stavbu strojov a elektrotechniku.

Marschal továreň na vozy, úč. spol.

Grosslingova čís. 16. Zal. 30. VII. 1917. Akc. kap.: Kč 750.000. Pč.: 55.861. Vyr.; vozy, ich súčiastky, sane, konské postroje.

Márton Lajos és fia

Strojníctvo a zámečníctvo, Grösslingova 24. Tf.: 157. 20 d. 9 HP. Výr.: umel. a stavebné zámočnícke práce, sporáky, žel. konštrukcie, stojany na knihy.

Československá továreň na vodomery, plynomery a kovové tovary Bratia Micherovci

Linien. ul. 43. Tf.: 940. 50 d. 12 HP. Pč.: 400.459. 15 d, 8 HP. Výr.: vodomery, plynomery.

Nást. Aug. Negedlyho

Strojáreň a zlievareň fosfor. bronzu. Bottova ul. 5. Zal. 1854. Tf.: 768. D.: 120. 85 HP. Pč.: 50.015. Bk.: Česká průmyslová banka. Výr.: odliatky z mosadzi, bronzu a červené liatiny, pumpy, armatúry, ventilátory a pivničné zariadenie, poľné koľaje, armatúry pre papierne a pre stavebný priemysel.

Továreň na stroje a železné tovary Polgár a Schlemmer

Bratislava. Jakab városbiró tér. 13., Zal. 20. XI. 1919. M.: Pavel Schlemmer.

Orenstein & Koppel, spol. s r. o.

Orenstein & Koppel, Ges. m. b. H. Pobočka.

Putz Ferencz

Instalatérstvi. Pč.: 516.

Segesváry Ernő

Námestie Republiky 13. Zariaďovanie ústredného kúrenia. Tf.: 35. Pč.: 51.394.

Bratislavská G. Roth akciová společnost

1942: 6,60Ks1919: 0,56Kč
1921: 5-6Kč
1925: 2,80Kč
1941: 3Kč
(6,50 ružová)
1942: 3,60Ks
1944: 1-1,50Ks/zv.Tg.: Rothag. Bk.: Česká eskomptní banka a úvěrní ústav a Živnobanka. Pč.: 400.933. 500 d. 480 HP. Výr.: náboje a strelivo, pre malé zbrane a lovecké, liatinu železnú a kovovú, hospodárske stroje. Viz II. díl, str. 262. Správna rada: Predseda: Kornel Stodola; miestopreds.: riad. L. Neurath; členovia:

„Sanitas“

Royková ul. 3. Podnik pre instalačnú techniku, ústredné kúrenie a zdravotné zariadenie. Zariaďuje: ústr. kúrenie, vetranie, sušiarne, kanalizácia, vodné ohrievače, vodovody, plyn, parné kotle, nádržky, rúrovody, izolácia.

Továreň na kovové hadice, úč. spol.

Bratislava-Petržalka. Zal. 1. XII. 1908., Akc. Kap.: Kč 300.000. Tf.: Bratislava 915. Pč.: 400.571. Vyr.: kovové hadice všetkého druhu z ocele, pozinkované, poniklované, z mosadzi, mede alebo hliníka, sanitné potreby z kovových hadíc, odliatky, armatúry, kancelárske lampy a na piana; vykonáva: autogen. zvary, poniklovanie, pomeďovanie a i.

Schinzel Ede

Výroba plyno- a vodomerov. Tf.: 940. Výr.: vodomery a plynomery.

A. Schwarzkopf a spol.

Lorencova ul. 1. Veľkoobchod pro hydromechaniku a elektrotechniku.

Jan Stepper

Výroba hospodárskych strojov a zlievareň železa. Výr.: rezačky na krmivo a repu, pumpy, lisy na víno a ovocie, odliatky.

Béla Szulovsky

Námestie Republiky čp. 1. Puškár. Zal. 1837. M.: Béla Szulovsky sen. 4-5 d. 1 el. m. Výr.: lovecké pušky. Tf.: 474.

Václav Tauš

Grösslingova ul. 14. Výroba lustrov a elektrotechnický závod. Pč.: 3638. Tf.: 2010.

Ústredné družstvo strojové oddelenie

Výroba hospodárskych potrieb. Štefánikova cesta 4. Tf.: 1988 a 1573. Výr.: pluhy.

Továreň na kovové hadice, úč. spol.

Bratislava-Petržalka. Zal. 1. XII. 1908., Akc. Kap.: Kč 300.000. Tf.: Bratislava 915. Pč.: 400.571. Vyr.: kovové hadice všetkého druhu z ocele, pozinkované, poniklované, z mosadzi, mede alebo hliníka, sanitné potreby z kovových hadíc, odliatky, armatúry, kancelárske lampy a na piana; vykonáva: autogen. zvary, poniklovanie, pomedovanie a i.

Továrňa na konservy a domáce kovové náradie úč. spol. v Bratislave-Rovné (ž. Trenčín).

1942: 14Ks1919: 3Kč
1945: 5Kč1942: 14KsTováreň na konzervy a domáci kovový nábytok, dosiaľ neustanovená. Akc. istina Kč 5,000.000 v 25.000 akciách po Kč 200. Bk.: Americko-Slovenská banka v Bratislave. Zakladatelia : Ján Rajman, mechanik, Pavel Žilinčar, továrnik, Alois Dudoň, obchodník, Jozef Kubiš, statkár,
Jozef Cánik, statkár, Ignác Gessay, redaktor Amerického Slováka, Pavel Duriš, podnikatel, Jozef Buchcár, továrnik likérov a sódy, Ján Beroš, statkár a dipl. inž. chemie, Zeno Krivošš, min. tajomník.1942: 14Ks1919: 3Kč
1945: 5Kč1942: 14Ks

Továreň na smaltované a kovové tovary, akc. spoločnosť Petržalka

1924: 3,50-7Kč
1925: 3,60-7Kč
1942: 6,60Ks
Petržalka. Továreň na smaltované a kovové tovary. Zal. 5. IV. 1907. Tf.: Bratislava 427, Tg: Emaltado Bratislava. Pč.: 400.559. Pr. 59.851. Pu. 15.685. Bk.: Banka pro obchod a průmysl Praha. 600 d. Kap. : Kč 2,000.000. R. 1920/21 končí stratou Kč 51.596, zníženou prenosom zisku z predošlého správneho roku na Kč 28.002. Vyr.: kuchárske a kuchynské nádoby, hygienické a vojenské potreby smaltované, pocínované a pozinkované. Exp.: do celého světa.1924: 3,50-7Kč
1925: 3,60-7Kč
1942: 6,60Ks

František Krpata nástupca Peter Vitkay

Vysoká cesta 3. Technický podnik pre zariaďovanie plyno- a vodovodov, ústředné kúrenie a i. M.: Peter Vitkay, technik v Bratislave. Tf.: 613. Zapís. 27. III. 1920.

Theodor Weisz Erben, Paulensteiner Kupferhämmer & Walzwerke

Medené hámre a valcovne. Pa.: Theodor Weisz ml.a Juraj Weisz. Tf.: Bratislava 85. Tg.: Mader-Bratislava. Pč.: 400.752. 10 d. 125 HP. Výr.: medené plechy, rúry, tyče, hotové kotle.

Závody na spracovanie železa, kovu a drôtov, akciová spoločnosť

Prístavná 3. Zal. r. 1920. Kap.: Kč 1,000.000. Tf.: 262. Tg.: Drahtwerke. Bk.: Česká průmyslová banka, Pč.: 400.279. Výr.: rôzne stroje, zariadenia liehovarov, chemických tovární, drôtenky a klince, kompresory, transmisse, železné konštrukcie. Spol. převzala závody firmy Brand-Lhuillier.

Böhm Károly

Karl Böhm. Tovarňova ul. 3. Továreň na pilníky a rašple. Tf.: 1056.