Liehovary a pálenice

Bratislavská družstevná centrálna palenica a výroba likérov v Bratislave

Töröková ul. č. 11. Zal. 3. IX. 1920. Podíly po Kč 1000. Správa: Josef Ruml, Ferdinand Horák, Andrej Zedník, Pavel Macháč, Ant. Kupkovič.

František Bunzlau

Obchod vínem. M.: Frant. Bunzlau. Zaps. 18. IX. 1919.

Družstevná ústredná pálenica v Bratislave

Hradská cesta 19. Zal. 3. IX. 1920. Zaps. 11. IX. 1920. Podily po 200 Kč. Správa.: Josef Fischer, Juraj Heckler, Dr. Slubek Zoltán, Dr Arnošt Fischer, Jan Lippert, Dr. Desidér Koloman.

Feigenbaum, Katz & Steinherz

Konventská ul. č. 3. Velkoobchod vínem a lihovými nápoji. Veř. obch, spol. od 2. VII. 1920. Zaps. 2. VII. 1920. Sp.: Jindřich Feigenbaum, Jindřich Katz, Josef Steinherz.

Sigmund & Josef Fischer

Krajinská 19. Výroba šampanského vína. Tf.: 1187.

Josef Fischer a syn

Krajinská 19. Ústřední lihovar, rafinerie, továrna likérů a rumu. 25. d. 16 HP. Vyr.: rafinovaný lih, lihové nápoje všeho druhu, jalovcový olej.

Bedřich Freund

Taller-Palová ul. č. 4. Výroba likérů studenou cestou. Zaps. 21. XII. 1920. M.: Bedřich Freund, obchodník v Bratislavě.

„Fructus“, družstvo pre výrobu liehovín a likérov a zpracovanie ovocia

Korunovačné náměstí 2. Zal. 24. I. 21; zaps. 22. II. 21. Podíly po Kč 1000. Představ.: Josef Országh, Pavel Varsik, Milan P. Sloboda, Emil Mayer, Jacques Weiss. Továrna: Zuckermandlova ul.

Markus Gelber

Podhradská ul. 20. Obchod vinem. Zaps. 12. XII. 1919. M.: Markus Gelber. Tf.: 1394.

M. Geyduschek

Schöndorfská tř. 17. Továrna likérů. Tf.: 240. Pč.: 102.

Grande Distillerie Française Damase Hobé & Cie, akc. spol.

Náměstí republiky 10. Ust. 25. V. 1920. Zaps. 7. VI. 1920. Továrna na výrobu
likérů. Akc. jist.: Kč 2,000.000. Akcie Kč 200 nom. Usneseno zvýšeni akc. jist. na Kč 5,000.000. Do správní rady přibyli: Jaroslav Rychtera, posl. a předs. cukerní komise, Dr. Ferd. Heidler, min. m. sl., Rudolf Kalous, plukov. gen. štábu m. sl., Max a Hugo Wertheimerové, Dr. Ludvík Müller a Josef Winternitz, ředitelé České komerční banky. Pob. záv.: v Mor. Ostravě. Sídlo přeloženo do Prahy. Společnost získala továrnu v Modřanech u Prahy, kde zahájí výrobu likérů značky »Hobé« pro tuzemsko i pro vývoz.

J. Herzog & Co.

Alžbětina ul. 1. Továrna na likéry, rum a lihoviny. Tf.: 194.

J. E. Hubert

Krajinská ul. 13. Zal. 1825. Továrna na šampaňské víno. Tg.: »Hubert« továreň šampaňského, Tf.: 120 a, b. Pč.: 400.445. Bk.: Čes. banka Union v Praze. 10 d. Vyr.: šampaňské dle francouzského způsobu, láhvové kvašení.

Kárpáti Miksa

Tělocvičná ul. 8. Obchod a komisionářství vínem. Zal. 1905. Zaps. 8. V. 1919. Zam. 10 osob. M.: Maximilian Kárpáti. Bk.: Slovenská banka, Čes. prům. banka, Mor. slezská banka. P. z.: Pezinok.

Arnold Kämpfner

Palackého nám. 26. Továrna na likéry. Tf.: 291.

Adolf Kerpel

Hluboká cesta 15. Velkoobchod vínem. Tf.: 669, Pč: 400.263.

Lenard & Laban

Krajinská 19. Továrna šampaňského vína. 3 d.

Bratia Liebermann

Bél. Matej ul, 2 a. Velkoobchod vínem. Veř. obch. spol. od 7. VII. 1920; zaps. 23. VII. 1920. Sp.: Theodor a Alexandr Liebermannové.

Lippert János

Lamačská cesta 43. Továrna likérů. Tf.: 335. Pč.: 16.855. 8 d. Vyr.: likéry, kořalky a rosolky.

Kristian Ludwig a syn

Uhorská ul. 15. Obchod vinem

Ludwig Mayer

Suché Mýto 12. Velkoobchod a jednatelství vínem. Zaps. 22. IV. 1919. M.: Ludvík Mayer. Tf.: 1334.

J. Palugyay a synové

Lamačská cesta 1. Výroba šampaňského, velkoobchod vínem. Zal. 1873. Veř. obch. spol. Sp.: František Palugyay ml. a Antonín Palugyay. Tf.: 11 a 1853. Pč.: 400.121. 220 d. 28 HP. Kanceláře a prodejní sklady: Vídeň XIX., Heiligenstädterstrasse 23, Döblinger Hauptstr. 52. (Tf.: 94.273.) Transitní celní sklep: Víden XII./1, Südbahnhof (Matzleinsdorf.) (Tf.: 10.647.); Budapešt V., Dorottya ut. 3 sz. (Tf.: 1283 a 9219.). Sklepy: Promontor (Budafok.); Krakov, ul. Podvala 6. (Tf.: 123.) Závod přebírá konsorcium s kapitálem Kč 80,000.000.

Pressburger Weingärtner Kellerverein

(Sklepní jednota bratislavských vinařů). Krajinská ul. 5. Tf.. 436. Akc. jist.: Kč 30.000 (akcie po Kč 100). Čistý zisk 1921: Kč 29.361’81. Ředitelství: Dr. Samuel Frühwirth (předs.), S. Blaser, G. Blaser, Ar. Lerchner, A. Karner, K. Weisz, K. Luntzer, Jan Schrammel.

Prvá slovenská továrňa na cognac úč. spol. grófa Štefana Keglevicha nást.

Justiho sad 3. Výroba koňaku, likérů, lihovin a octa
a obchod těmito výrobky. Ust. 19. IV. 1920; zaps. 2. VIII. 1920. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (akcie po kč 200.-). Správní rada: Vojtěch Elek, Dr. Milan Ivanka, Vladimír Malinský, Jozef Slezák, Samo Stern, Otto Schmidt a Dr. Egon Virany.

David Reisner

Štefánikova cesta 25. Obchod vínem ve velkém. Zaps. 10. I. 1920. M.: David Reisner. Tf.: 823.

S. Reissner a syn

S. Reissner & Sohn. Špitálská ul. 37. Továrna na likéry. Tf.: 593.

Rosenbaum Zsiga

Námestie Republiky 8. Tov. výroba rumu, likérů a octa. Zal. 1903. M.: Zikmund Rosenbaum.

Sako a Kaplan

Hlavní nádraží. Živnost hostinská, velkoobchod vínem a sklad piva. Veř. obch. spol. od 1. IV. 1920; zaps. 29. V. 1920. Sp.: Josef Sako a Jindř. Kaplan.

Sdruženi slovenských palíren a továren na likéry

Dosud neustaveno. Členy jsou: největší továrny likérové v Komárně, Hlohovci, Trnavě a Galantě. Podnik tvoří se za účastenství Trnavské a Nyjavské banky.

E. Schmidt a spol.

Lamačská tř. 7. Velkoobchod vínem. Tg.: Schmidt Bratislava Lamačská. Tf.: 148. Pč.: 400.008.

„Silica“

Slovensko-americká továreň na rum a likéry v Bratislavě Jiřina Jeřábeková a spol. Dlouhá ul. č. 4. Veř. obch. spol. od 16. II. 1921; zaps. 24. II. 1921. Sp.: Jiřina Jeřábeková, rod. Weinlichová, a Ignác Gessay.

A. Slubeka vdova

Kisfaludyho ulice 33. Továrna jemných likérů. Tf.: 294. Pč.: 400.314. Bk.: Živnobanka. 10 d. Vyr.: rum, likéry, kořalky.

Štefan Sommer nást.

Nám. Jakuba rychtára 14. Továrna na likéry, rum a lihoviny. Tf.: 557.

Ig. Spitzer’s Söhne

Promenáda 16. Velkoobchod vínem. Tf.: 360, 1252. Pč.: 400.995.

Ľudevit Spitzer

Aranyova ul. 12. Velkoobchod vínem. Tf.: 1817.

Spojené továrny liehového a likérového priemyslu úč. spol.

Továrny: Mor. Ostrava a Šanov u Nov. Jičína. Zal.: 1919. Akc. jist.: Kč 15,000.000 v 75.000 akcií po Kč 200.-. Většinu akcií má syndikát, utvořený Vídeň. lombard. a eskompt. bankou a průmyslníkem Lederem. Val. hrom. 14. IV. 1921 usnesla se zvýšiti akc. jist. na Kč 30,000.000. Div. za rok 1919/20: Kč 34. -. Red.: Samuel Bronner, Dr. Robert Albach, oba v Mor. Ostravě. 100 d. Par. 60 HP. Vyr.: lih, lihové derivaty, přiboudlinu, likéry všeho druhu. Ex.: Rakousko, Madarsko, Polsko, Německo.

Josef Steinherz

Kisfaludyho ul. 15. Velkoobchod vínem, ovocem a koloniálním zbožím. Zaps. 23. VII 1920. M.: Josef Steinherz, obchodník v Bratislavě.

Anton Steiner

velkoobchod vínom, pivom a liehovým tovarom, Štefánikova cesta 25, Zaps. 8. I. 1921. M.: Antonín Steiner.

K. K. Štefánik

Leinburgova ul. č. 14. Výroba, obchod, vývoz a dovoz likérů. Zaps. 20. III. 1921. M.: Kazimír Konstantin Štefánik.

Úč. spol. konsumentov na dorabanie rumu a likérov

Jókaiho ul. 17. Ust. 31. IlI. 1920. Zaps. 28. IX.1920. Akc. jist.: Kč 60.000 (600 akcií po Kč 100). Ředitelství: Dr. Štěpán Belicha, Bratislava, a Štěpán Wágner, Zl. Moravce.

Ústredná pálenica družstvo bratislavských vinohradníkov

Krajinská tř. 5. Zužitkování odpadků vinařských, ovoce, lesních plodin pálením, jakož i chemické zužitkování odpadků. Ust. 19. IX. 1920. Zaps. 3. XI. 1920. Podíly: Kč 500,-. Představenstvo: Ondřej Albrecht, Pav. M. Albrecht, Jiří Blaser, Samuel Blaser, Dr. Samuel Frühwirth, Adolf Karner, Ferdinand Lerchner, Karel Greiner, Rehoř Schüssler. Tf.: 436.

Bedrich Weisz

Hunyadova ul. 4. Výroba likérů studeným způsobem a obchod jimi. Zaps. 27. VII. 1920. M.: Bedřich Weisz, obchodník v Bratislavě.

Leopold Wolf synovia

Grösslingova ul. 111. Obchod vínem. H. z.: Kismarton (Maďarsko). Veř. obch. spol. od 21. VIII. 1868; zaps. (pob. záv.) 15. VIII. 1921. Sp.: Arnošt (Ernő), Leopold starší a Alexandr Wolfové.